Paza si protectie obiective - Romguard Sibiu

Du-te la conținut

Meniul principal :

Paza si protectie obiective

Servicii
    Asigurarea pazei si securitatii, control - acces la societăti comerciale, bănci, instituţii, hoteluri, sedii firme, spaţii comerciale, locuinţe si alte servicii specifice solicitate pe baza de contract.
    
    Asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări la manifestaţii culturale, sportive, de divertisment, reuniuni de afaceri sau alte evenimente cu caracter protocolar.
    
    Agenții de securitate ai S.C. ROMGUARD S.R.L  dețin certificate de calificare și atestate obținute în domeniul pază și protecție, în urma absolvirii cursurilor de calificare profesională, cu durata de minimum 90 zile, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 333/2003. Compania noastră desemnează pentru îndeplinirea serviciului de pază doar agenți de securitate care au capacitate fizică excelentă și aviz psihologic.
    
    Personalul de pază participă periodic la sesiuni de pregătire, antrenându-se în spiritul acțiunii rapide și eficiente pentru asigurarea securității obiectivelor pe care le protejează.
    
    O parte a personalului societăţii şi în special din cadrul compartimentului de intervenţie, sunt sportivi de peformanţă cu rezultate nationale si internationale componenti ai lotului Naţional al României.
    
    De asemenea,  S.C. ROMGUARD S.R.L. dispune de o echipă de inspectori de securitate care se ocupă exclusiv de controlul activității personalului de pază din obiective.
   
    Activitatea agenților de pază se desfasoară pe baza unor proceduri specifice definite pentru fiecare obieciv în parte. Atunci când situația o impune, ei au rolul de a avertiza, soma, îndeparta sau imobiliza persoanele care încearcă să pătrundă ilegal pe proprietatea ta. Agentul poate solicita prin intermediul dispeceratului, prezența la obiectiv a echipajelor de intervenție rapidă .

    Agenții de securitate au un set de aptitudini și abilități care îi califică pentru executarea servicii-lor de pază și protecție: forță și rezistență fizică, viteză de reacție, gândire selectivă, atenție distributivă, disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, politețe, tact și discreție. Ei sunt pregătiți în vederea acordării primului ajutor și sunt instruiți în vederea comunicării și interactiunii adec-vate cu clientul.

    In eventualitatea producerii unor calamități naturale, agenții ROMGUARD S.R.L. sunt gata să acționeze alaturi de personalul clientului pentru protecția persoanelor și bunurilor aflate în zona de responsabilitate.

    La cerere, forțele umane pot fi suplimentate de pază canină. Câinii utilitari sunt special antrenați pentru a completa atribuțiile agentului de pază.

.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal